Projekat Puzzle #2 Edukativni program za razvoj savremene plesne scene

Stanica Servis za savremeni ples poziva zainteresovane da se uključite u program Puzzle#2 namenjen profesionalnom razvoju mladih koreografa, koreografkinja, plesačica i plesača.

Puzzle #2 je platforma za sistematičnu razmenu znanja i iskustava između generacije afirmisanih koreografa i novih, mladih umetnika kako bi se, posle izvesnog zastoja, uveli novi akteri u polje savremenog plesa. Kroz rad sa domaćim koreografima, polaznici programa će upoznati, izbliza i kroz praktični rad, široki spektar znanja i veština – od plesnih i koreografskih praksi do koncipiranja i pisanja projekata, budžeta, pravljenja portfolija itd.

Puzzle #2 je nastavak ranije prekinutog programa i ponovo će omogućiti novim generacijama da uspostave profesionalne odnose sa afirmisanim kolegama, upute se u načine funkcionisanja domaće i međunarodne scene. Time će doprineti profesionalizaciji, jačanju scene, kvantitetu i kvalitetu budućih projekata. Pored svega navedenog, program će stvoriti prilike za kritičko promišljanje uslova rada u plesu, odnosa unutar scene, politike koje postoje odozdo i odozgo, a zatim i za delovanje kroz saradnje i umetničke projekte.

Dobrobiti programa za polaznike su aktivnije uključenje u i vidljivost na savremenoj plesnoj sceni, mogućnost za uspostavljanje budućih umetničkih saradnji, relevantno obrazovno-umetničko iskustvo i stečena proširena znanja o kontekstu savremenog plesa i savremene kulture.

Program čini 7 radionica i 1 laboratorija koje će se realizovati u periodu od 1. oktobra 2016. do januara 2017. godine i koje će voditi: Dalija Aćin Thelander, Dragana Bulut, Marijana Cvetković, Ana Dubljević, Igor Koruga, Marko Milić, Dušan Murić, Marko Pejović, Jovana Rakić Kiselčić i Isidora Stanišić.

Prijavljivanje je do 20. septembra, a prijave treba da sadrže motivaciono pismo i biografiju.

Prijave treba poslati na adreu: ksenija4533@gmail.com

Broj učesnika je ograničen. Program je besplatan za sve učesnike.

Kriterijumi:
– postojeće iskustvo u oblasti plesa i izvođačkih umetnosti,
– zainteresovanost za nove koreografske prakse,
– zainteresovanost za rad na nezavisnoj sceni,
– raspoloživost za pohađanje svih radionica u okviru programa (kandidati koji nisu u mogućnosti da pohađaju sve radionice trebalo bi da obrazlože razloge u motivacionom pismu).

Više o pojedinačnim radionicama i kratak info o autorima nalazi se u PRILOGU i na Fb strani Stanice