Cairo Opera Ballet – Audicija

Cairo Opera Ballet (Nacionalni balet iz Kaira) održaće na Institutu za umetničku igru godišnju audiciju  za balerine, baletske igrače i soliste, 28. juna, s početkom u 12.00.

Ugovori se potpisuju od septembra 2016. do juna 2017. godine (uz mogućnost produžetka).

Audicija podrazumeva akademski klas (bar, sredina, skokovi), uključujući varijaciju na zahtev komisije.

Audiciju će voditi direktorka Kairo baleta Erminia Gambarelli Kamel.

Rezultati će biti objavljeni nakon audicije.