Akreditacija programa “Umetnička igra”

Organizaciona jedinica Institut za umetničku igru, kao i Fakultet za inženjerski menadžment, sa ponosom objavljuju da je studijski program “Umetnička igra” (180 ECTS) akreditovan!

We’re in Business!