SEPTEMBARSKI ROK ZA UPIS STUDENATA

Institut za umetničku igru raspisuje drugi upisni rok za školsku 2015/2016 godinu.

Ukupan broj studenata, koji će biti primljeni na osnovne studije (na odseke Savremena igra, Koreografija i Pedagogija klasičnog baleta) je 3 (tri).

Pripremna nastava za  Savremenu igru održavaće se od 7. do 11. septembra ove godine. Cena pripremne nastave iznosi 5.000 dinara. Uplate se može izvršiti najkasnije do 7. septembra.

Koreografija konsultacije od 15.30 do 17.00 časova (utorak i četvrtak).

Prijemni ispit za odsek Savremena igra podrazumeva audiciju, koja će se održati 11. septembra 2015. u 16.00 časova u baletskoj sali Instituta za umetničku igru (Bulevar vojvode Mišića 43), i testa opšte kulture koji će se održati 14. septembra 2015. godine u 10.00 časova na Institutu za umetničku igru.

Audicija za odsek Savremena igra podrazumeva vežbe pod, centar i kombinacije u prostoru.

Prijemni ispit za odsek Koreografija podrazumeva audiciju, koja će se održati 11. septembra 2015. u 17.30 časova u baletskoj sali Instituta za umetničku igru (Bulevar vojvode Mišića 43), i testa opšte kulture koji će se održati 14. septembra 2015. godine u 10.00 časova na Institutu za umetničku igru.

Audicija za odsek Koreografija podrazumeva koreografiju sa kratkim opisom do dva minuta (kandidat ne mora sam da izvodi koreografiju).

Kandidati koji su na audiciji za odsek Koreografija mogu da se zagrevaju dok traje audicija za odsek Savremena igra.

Prijemni ispit za odsek Pedagogija klasičnog baleta podrazumeva polaganje testa opšte kulture koji će se održati 14. septembra 2015. godine u 10.00 časova na Institutu za umetničku igru.

Prijavljivanje se vrši putem on line prijava (sajt www.iui.rs) do 10. septembra 2015. godine.

Cena kompletnog prijemnog ispita je 3.000 dinara i može se uplatiti na račun Instituta:
Fakultet za inzenjerski menazment6

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 15. septembra 2015. na sajtu Instituta www.iui.rs.

Sve dodatne informacije i obaveštenja mogu se pronaći na sajtu Instituta www.iui.rs