POČETAK AKADEMSKE 2015/2016. GODINE

Akademska godina 2015/2016. počeće u ponedeljak, 21. septembra kondicionim pripremama.
Predmet klasičan balet i metodika klasičnog baleta vodiće profesorka Liana Dorina Janku pedagog i balet majstor iz Temišvara (Rumunija) i profesorka Iva Bojović Petković pedagog klasičnog baleta.
Predmet savremena igra vodiće profesor Maciej Kuźmiński koreograf i pedagog na Nacionalnoj Akademiji pozorišne umetnosti u Krakovu (Poljska) i Isidora Stanišić koreograf i pedagog savremene igre;
Gostujući predavači tokom akademske 2015/2016. godine su: Profesor Bahram M. Juldašev balet majstor i pedagog klasičnog baleta (Rusija/Slovačka); Profesor Tony Thatcher, rukovodilac master akademskog studijskog programa Koreografija Konzervatorijuma za muziku i ples Trinity Laban iz Londona; Vânia Gala koreograf (Portugal); Igor Kirov koreograf i pedagog savremene igre (Makedonija); Erin Sanchez The Rudolf Nureyev Foundation; Tomek Pomersbach koreograf i pedagog savremene igre (Poljska); Natalia Iwaniec pedagog savremene igre i kvalifikovani GAGA predavač; Jelena Kostić koreograf i pedagog savremene igre.