BALET ZA ODRASLE

Institut za umetničku igru pokreće program rekreativnog baleta za odrasle: na osnovu klasičnog baleta odvijaju se vežbe čiji je cilj postizanje kondicije, savladavanje ravnoteže, jačanje mišića, ovladavanje gipkošću i sticanje gracioznosti.
Metodika časova podrazumeva vežbe na podu, vežbe uz štap, vežbe na sredini sale i vežbe skokova.
Rekreativni balet uključuje osnovne vežbe klasičnog baleta koje su prilagođene polaznicima bez iskustva u klasičnoj baletskoj igri. Prednost ovog vida rekreacije u odnosu na druge je što polaznici saznaju suštinu umetničke igre koja je osim što je veoma lepa, veoma je zahtevna i ne može se zamisliti bez disciplinovanog rada.

Početak programa 1. oktobar 2015. godine.

Za više informacija pozovite službu Instituta za umetničku igru (063) 714 42 01 i (011) 41 40 420.