KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR

Institut za umetničku igru zbog kolektivnog godišnjeg odmora neće raditi od 27. jula do 1. septembra.

Sve prijave koje pristignu na institutzaumetnickuigru@gmail.com biće procesuirane od 1. septembra.