REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA 2015/2016

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutu ustanove kandidati su polagali prijemni ispit za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija “Umetnička igra”.

Nakon polaganja audicije za savremenu igru, audicije za klasičan balet, radionice i audicije za koreografe, i ispita opšte kulture, dobijena je konačna rang lista kandidata.

Konačna rang lista kandidata može da se pogleda ovde: Rezultati prijemnog ispita.