AŽURIRANE INFORMACIJE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA

Institut za umetničku igru raspisuje konkurs za upis studenata u 2015/16. školsku godinu.
Ukupan broj studenata, koji će biti primljeni na osnovne studije Umetničke igre (Klasičan balet, Savremena igra, Koreografija i Pedagogija klasičnog baleta) je 20.
Pripremna nastava za Klasičan balet i Savremenu igru održavaće se od 22. do 26. juna ove godine.
Prijemni ispiti za odsek Savremena igra i Koreografija održaće se 26. juna 2015. u 16.00 časova u Velikoj baletskoj sali Narodnog pozorišta. Prijemni ispit za koreografiju ne podrazumeva ispit iz savremene igre, kandidati mogu da se tokom ispita za savremenu igru zagreju uz kandidate koji polažu.
Prijemni ispit za odsek Klasičan balet održaće se 27. juna 2015. u 16.00 časova u Velikoj baletskoj sali Narodnog pozorišta.

Ispit iz Klasičnog baleta podrazumeva exercises kod štapa i na sredini, allegro i exercises na prstima i test opšte kulture;
Ispit iz Savremene igre podrazumeva vežbe pod, centar i kombinacije u prostoru i test opšte kulture;
Ispit iz Koreografije podrazumeva koreografiju sa kratkim opisom do dva minuta (kandidat ne mora sam da izvodi koreografiju) i test opšte kulture;
Ispit iz Pedgogije podrazumeva obaveznu završenu srednju baletsku školu i test opšte kulture.

Test opšte kulture biće održan 29. juna 2015. u 10.00 časova na Institutu za umetničku igru u učionici broj 307.

Cena prijemnog ispita je 3000 dinara i može se uplatiti na račun Instituta:

Fakultet za inzenjerski menazment6

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 01. jula 2015. na sajtu Instituta www.iui.rs.

Konsultacije i dodatna obaveštenja mogu se dobiti u studentskoj službi na broj telefona 011 41 40 420 svakog radnog dana od 9 do 17 časova ili lično na Institutu, Bulevar vojvode Mišića 43, Beograd.