STUDENTI NA IZLOŽBI ERE MILIVOJEVIĆA

U okviru predmeta Teorija savremene umetnosti, studenti Instituta za umetničku igru su posetili izložbu umetnika Ere Milivojevića u galeriji New Moment, jednog od naših prvih konceptualnih umetnika. Umetnik je studentima predstavio svoj novi rad, fotoinstalaciju Nepokretne slike, koja je sačinjena od 1000 fotografija.