IGRA SAVE ŠUMANOVIĆA

Galerija “Sava Šumanović” ugostila je 26. maja ove godine, profesore i studente Instituta za umetničku igru u cilju realizacije projekta „Igra Save Šumanovića-Beračice“.

Projekat se realizuje u okviru predmeta Sinergije i transformacije koji vode Doc. dr Arnautović Stjepanović Snežana, Prof. Šin Jung Park i Prof. Ilić Aleksandar.

Projekt je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

 

Sajt 2