PRIPREMNA NASTAVA

Pripremna nastava za Klasičan balet, Savremenu igru i Koreografiju održavaće se od 22. do 26. juna ove godine po sledećoj satnici:

Klasičan balet od 9.00 do 10.30 časova (ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak);

Savremena igra od 12.00 do 13.30 časova (ponedeljak, utorak, četvrtak, petak) i od 18.00 do 19.30 (sreda);

Koreografija konsultacije od 13.30 do 15.00 časova (utorak i četvrtak).

Cena pripremne nastave iznosi 6.000 dinara. Uplate se može izvršiti najkasnije do 20. juna.

 

uplatnicaiui

 

Konsultacije i dodatna obaveštenja mogu se dobiti u studentskoj službi na broj telefona 011 41 40 420 svakog radnog dana od 9 do 17 časova ili lično na Institutu, Bulevar vojvode Mišića 43, Beograd.