INSTITUT ZA UMETNIČKU IGRU RASPISUJE KONKURS ZA UPIS STUDENATA

Institut za umetničku igru raspisuje konkurs za upis studenata u 2015/16. školsku godinu.
Ukupan broj studenata, koji će biti primljeni na osnovne studije Umetničke igre (Klasičan balet, Savremena igra, Koreografija i Pedagogija klasičnog baleta) je 20.
Pripremna nastava za Klasičan balet i Savremenu igru održavaće se od 22. do 26. juna ove godine.
Prijemni ispiti za odsek Savremena igra i Koreografija održaće se 26. juna 2015. u 16.00 časova u Velikoj baletskoj sali Narodnog pozorišta.
Prijemni ispit za odsek Klasičan balet i Pedagogija održaće se 27. juna 2015. u 16.00 časova u Velikoj baletskoj sali Narodnog pozorišta.

Ispit iz Klasičnog baleta podrazumeva exercises kod štapa i na sredini, allegro i exercises na prstima;
Ispit iz Savremene igre podrazumeva vežbe pod, centar i kombinacije u prostoru;
Ispit iz Koreografije podrazumeva savremeni class i koreografiju sa kratkim opisom do dva minuta (kandidat ne mora sam da izvodi koreografiju);
Ispit iz Pedgogije podrazumeva obaveznu završenu srednju baletsku školu i exercises kod štapa, na sredini, allegro i exercises na prstima.

Test opšte kulture biće održan 29. juna 2015. u 10.00 časova na Institutu za umetničku igru u učionici broj 307.

Cena prijemnog ispita je 3000 dinara i može se uplatiti na račun Instituta:

Fakultet za inzenjerski menazment6

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 01. jula 2015. na sajtu Instituta www.iui.rs.

Konsultacije i dodatna obaveštenja mogu se dobiti u studentskoj službi na broj telefona 011 41 40 420 svakog radnog dana od 9 do 17 časova ili lično na Institutu, Bulevar vojvode Mišića 43, Beograd.