PREDAVANJA I RADIONICE ŠIN JUNG PARK

U drugom semestru naučno nastavnom kadru Instituta za umetničku igru pridružuje se Prof. Šin Jung Park.

Koreograf i profesor savremene igre Šin Jung Park Park rođena je u Seulu u Južnoj Koreji. U ranom detinjstvu pridružuje se Umetničkoj školi i završava osnovne studije Savremene igre na Univerzitetu Se-Jong u Seulu. Po diplomiranju, odlazi u London gde se pridružuje kompaniji EDge za scensku umetnost postdiplomskih studija pri Londonskoj školi za savremenu igru, učestvujući s njima na mnogim gostovanjima širom sveta.

Sarađivala sa brojnim koreografima: Martin Forsberg (Švedska), Ben Djuk (Velika Britanija), Eva Recača (Španija), Horhe Hesis (Španija) i Džeremi Džejms (Australija).
Magistrirala na odseku za koreografiju na Konzervatorijumu za muziku i ples Triniti Laban u Londonu.
Od 2013.  do 2014. godine angažovana u kompaniji Frideves (Compagnie Fredewess) u Hanoveru kao igrač.

U okviru međunarodnog projekta ONE NIGHT SHOW 15. marta 2014. godine u Narodnom pozorištu, beogradskoj publici predstavila se sa delom (Ne) Celovit koji je  inspirisan metamorfozom odnosno transformacijom ljudskog tela ne samo vidljivim već i nevidljivim. U svojoj slikovito izraženoj ideji da dokaže NECELOVITOST TELESNOG onoga što je omeđano spoljašnjošću ljudskog tela, istražuje a potom dokazuje postojanje celovitosti i necelovitosti pojedinca, koji može svojim stečenim iskustvom, zahvaljujući spoljašnjoj stvarnosti i sopstvenoj imaginaciji savladati dvojnost postojanja. Metamorfoza ne znači samo promena oblika već i napredak, pa sledstveno tome i (ne)celoviti pokušavaju „da iscrtaju mapu rada u nastajanju“, pre nego što dokažu (pokažu) dostignuti krajnji cilj.