LETNJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2014/2015.

Institut za umetničku igru, kalendarsku 2015. godinu započeće 15. januara kondicionim vežbama, dok će semestar započeti 17. 02. 2015.

Predavanja teorijsko – umetničkih i društveno – humanističkih predmeta počinju 02. 03. 2015. godine.
Kraj nastave u letnjem semestru je 12. 06. 2015.

Praznici i neradni dani su:
• Novogodišnji i Božićni 29. 12. 2014. do 14. 01. 2015.
• Slava Instituta 12. 02. 2015.
• Dan državnosti (15.02. 2015. prenosi se na ponedeljak) 16. 02. 2015.
• Praznik rada 01. 05. 2015. do 02. 05. 2015.

Aprilski ispitni rok od 06. 04. do 20. 04. 2015.
Junski ispitni rok od 01. 06. do 08.07. 2015.
Julski ispitni rok od 13. 07. do 24. 07 2015.
Septembarski ispitni rok od 07.09. do 18. 09. 2015.
Oktobarski ispitni rok od 23. 09. do 30. 09. 2015.

Kraj školske 2014/2015. je 30. 09. 2015.