PREDAVANJA TONY THATCHERA

Profesor Tony Thatcher, rukovodilac master akademskog studijskog programa Koreografija Konzervatorijuma za muziku i ples Trinity Laban iz Londona, u skladu s pravilnikom akreditovanog studijskog programa osnovnih akademskih studija “Umetnička igra” održaće predavanja na Institutu za umetničku igru u decembru i biti član za proveru kvaliteta rada studenata.