Donacija biblioteci Instituta

Ljubaznošću gospođe dr. Smilje Marković biblioteci Instituta za umetničku igru poklonjen je redak program gostovanja Maje Plisecke 13. januara 1968. godine u Japanu.

Institut za umetničku igru joj se zahvaljuje.