Poslednje pripreme

Institut za umetničku igru ulazi u fazu poslednjih priprema za akademsku 2014/15 godinu.