Audicija za klasičan balet

Audicija

Danas, 2. jula, u Sali Dušan Trninić u Narodnom pozorištu u Beogradu  su kandidati za upis na prvu godinu  Instituta za umetničku igru polagali audiciju za klasičan balet.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju nakon polaganja testa opšte kulture gore navedeni kandidati su imali audiciju za odabrani smer.

Audiciju je vodila Prof. Iva Bojović Petković pred tročlanom komisijom.