Test opšte kulture

Danas, 30. juna, na Institutu za umetničku igru, prva grupa od 29 kandidata polagala je Test opšte kulture kao deo prijemnog ispita za Institut za umetničku igru.

Kandidati zainteresovani za smer Baletska pedagogija su zatim prošli kroz intervju sa profesorima. Intervjue su vodili: Prof. dr Velimir Abramović, Prof. dr Milovan Zdravković, Prof. dr Milan Radovanović, Prof. dr Snežana Arnautović i Doc. Mihael Milunović.

Audicije će se odvijati prema objavljenom planu.

Rezultati će biti objavljeni po završetku svih ispitnih obaveza.