Od jeseni prvi fakultet za umetničku igru u Beogradu

Baletski igrač i koreograf Aleksandar Ilić, najavio je da 1. oktobra kreće nastava za prvu godinu studenata Instituta za umetničku igru u Beogradu, prve visokoškolske obrazovne ustanove za umetničku igru u Srbiji.

– Institut za umetničku igru ušao je u završnu fazu akreditacije, dobili smo veliku podršku Konzervatorijuma za muziku i ples Laban u Londonu i njegovih profesora kao i podršku velikog broja profesora sa ostalih univerziteta u Londonu – izjavio je Ilić.

Od oktobra mladi baletski umetnici više neće morati da idu u svet kao što je popularni igrač i koreograf, prvi magistar igre u Srbiji Ilić, koji je magistrirao na Laban konzervatorijumu pre dve godine.

– Saradnja sa britanskim pedagozima je kolaboracija jedinstvena na ovom području, sa druge strane koristićemo naše najbolje i najstručnije ljude koji su se školovali ne samo u zemlji nego i svetu da prenose svoja znanja jer imamo potencijal i kvalitet ljudi koji mogu da edukuju mlade a to je danas najbitnije – rekao je Ilić.

On je ukazao da baletski igrač ne može više da ostane samo sa srednjom baletskom školom, da je svetski trend da baletski umetnik mora biti kompletno obrazovan, što uključuje poznavanje dva strana jezika, filozofiju, estetiku, poznavanje menadžmenta u pozrištu.

Institut za umetničku igru u Beogradu budućim studentima pružiće priliku da nastave akademsko usavršavanje iz klasičnog baleta, savremene igre, koreografije i pedagogije tokom studija koje su trogodišnje.

Vesti možete pogledati na Blic i Akter.